skip to Main Content

Akustiikka ja tilataide

Helsingin yliopiston kognitiotieteen laboratorio

TAIDE POTILASKOKEMUKSEN TUKENA

 

Kognitiotieteen laboratoriossa haluttiin parantaa sekä tutkittavien että tutkijoiden kokemusympäristöä. Ensin tehtiin konsultointi, tilakokemuskartoitus ja tilojen auditointi, jonka pohjalta tilakokemuksen tukemiseksi syntyi kokonaisuus tilallisia toimenpiteitä.

Tilakokemusta parannetaan mm. tuomalla Sanna Laukanahon suunnittelema taideteos suurelle akustiselle pinnalle (240 x 180cm). Teoksen värimaailma sekä luontoaihe on valittu vahvistamaan koehenkilön turvallisuuden tunnetta koetilanteessa sekä rauhoittamaan universaalilla ja ajatuksille tilaa jättävällä kuvitusaiheella.  

Taiteen ja luontokuvien tuominen tilaan (biofilian merkitys tilakokemukseen)  on merkittävässä roolissa luottamuksellisen ja rauhoittavan ympäristön luomisessa. 

Kognitiotiede on monitieteinen tieteenala, joka tutkii tietoilmiöitä kuten havaitsemista, oppimista, muistia, ajattelua, kieltä ja käsitteitä, sekä näiden syntymekanismeja. Laboratoriotutkimusten onnistumisen näkökulmasta on tärkeää koehenkilön kokemus koetilanteesta, taiteen vaikutus tilakokemukseen sekä akustiikan merkitys tutkijoiden työskentelyyn.

Kokemus on avainasemassa tutkimuksen onnistumisen kannalta; koehenkilön tulisi pysyä mahdollisimman rauhallisena koko tutkimuksen ajan. Koehenkilöt ovat toisinaan pyörtyneet tutkimuksen aikana ja kokevat eritasoista ahdistusta sekä  jännitystä. Tässä uniikissa projektissa risteävät niin potilaskokemus, taiteen rauhoittava vaikutus kuin estetiikka ja funktionaalisuus.

 

Kohde: Helsingin yliopiston kognitiotieteen laboratorio

TOTEUTUS: v. 2023

KUVITUS / TAIDE: Sanna Laukanaho, Nuan 

Back To Top