Sininen Meteoriitti

Kaksi tiimiä, yksi tila ja kasvua näkyvissä!

 

HAASTE

Simeläiset heittivät meille haasteen: Kuinka parantaa akustiikkaa ja tuoda rauhaa työympäristöön, jossa henkilöstö on jatkuvasti etäyhteydessä ympäri maailmaa. Tarve oli myös lisätä uusia työpisteitä kasvavalle joukolle ja saada kaikki irti niukoista neliöistä – viihtyisyyttä lisäten.

SISUSTUSARKKITEHDIN RATKAISU

Tilaoptimointi tietenkin! Tehokas metodimme tarrasi haasteeseen ja sitoutti henkilöstön mukaan jo ensimmäisessä palaverissa. Kyselyn, auditoinnin ja co-designin ansiosta päästiin ongelman ytimeen; tilan akustiikka on pielessä ja työntekijät istuvat väärissä paikoissa. Kun ymmärrettiin kuka tekee mitä, kenen kanssa vuorovaikuttaa ja millä tavalla voitiin tilan layout piirtää uudelleen ja löytää uusi tilaratkaisu yhteiskehittämisellä parissa tunnissa. Työpajoissa ja kyselyissä nousi esiin myös useita muita kehitysideoita tilasuunnittelun ulkopuolelta, joilla on suuri merkitys työrauhaan ja työn tekemiseen. Keskeisessä roolissa optimoidun tilan käyttöönotossa ovat myös uudet pelisäännöt, jotka ohjaavat työn tekemistä ja tilan käyttöä.

Tilaoptimointia jatketaan sisustussuunnittelulla ja tilankäytön pelisääntöjen hahmottamisella… projekti valmistuu pian!