skip to Main Content

Luova kollektiivi

“ Luova voima virtaa meihin psyyken maassa etsien notkelmia, uomia meissä. Meistä tulee virran sivuhaaroja, sen jokialtaita; olemme sen syvänteet, lammet, virtaukset ja luontoalueet. Villi voima virtaa uomiin, jotka meillä on sitä varten. Ne, jotka meillä on syntyessämme sekä ne, jotka olemme itse kaivaneet. Meidän ei tarvitse täyttää niitä, ainoastaan kaivaa valmiiksi.

–  Clarissa Pinkola Estés

 

taide muotoilu luova kollektiivi

toivo <3
taide
luovuus
intuitiivisuus
visuaalisuus
tarinankerronta
empatia & muotoilumetodiikka

osallisuus & kokemuksellisuus
yhteys & yhteisöllisyys
biofilia & luontoyhteys
kierrätys & kestävät arvot
aistit & haptisuus
kasvu & hyvinvointi
myötätuntopedagogiikka
mieli & tietoisuus
tila & akustiikka
energia
valokuvaus
video

 

Kollektiivimme on kutsu luovuudesta, emptiasta, kestävästä tulevaisuudesta, taiteesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ammentaville sekä kiinnostuneille. Uskomme, että uutta maailmaa luodaan yhdessä – yhdessä olemme enemmän.
☁️☁️☁️

Olemme muotoilijoita, visuaalisia tarinankertojia, käsillä tekijöitä, taiteilijoita, opettajia, visualisteja ja elämän oppikoulussa suuntaansa kirkastaneita. Ja mukaan mahtuu, mitä laajempi kirjo erilaisia osaajia, sitä voimakkaampi ääni on. Kollektiivin tavoitteena on avata ovia uudelle; sille millaista maailmaa haluamme rakentaa. Ja lapsenomaisen uteliaisuuden siivin, sydän oppaana heittäytyä seikkailuun, kurottaa tuntemattomaan matkalle, joka avautuu askel kerrallaan…
☁️☁️☁️

Millainen tästä maailmasta tulisikaan, jos egojen aloittamien sotien sijaan ryhdyttäisiin operoimaan sydämestä. Vihan ja erillisyyden sijaan luotaisiin yhteyttä itseemme ja ryhdyttäisiin rakentamaan siltoja rakkaudesta alati jatkuvan tuhoamisen sijaan. Löydettäisiin jälleen toisemme ja oma paikkamme maailmassa, luonnossa. Jatkuvan kilpailun sijaan kannustettaisiin ja pidettäisiin toisistamme huolta. Juurruttaisiin jälleen maahan; tähän luomakunnan kehtoon ja ihmeelliseen palloon, mikä meitä kaikkia valtavan autiuden keskellä kannattelee. Ymmärrettäisiin, että me kaikki ollaan yhtä ja yhdessä. Jos rakennettaisiin yhteyttä erillisyyden sijaan. Millainen maailma meitä ja lapsiamme odottaisikaan.

Sydämellä, Riina ja Sanna

 

 

“ As a community, we’ll move in cooperation and collaboration – instead of competition. We’ll connect in love, gratitude, kindness, and joy. Emerge as a collective consciousness
– and co-create a better, wonderful future. “

– Joe Dispenza

 

luova kollektiivi sanna laukanaho
Back To Top