skip to Main Content

Kestävän muotoilun kumppani. Luonnollisesti.

Ihminen kuuluu luontoon. Siksi olemme erikoistuneet kestävän ja luonnollisen suunnittelun tiloihin ja toimintaympäristöihin. Tilaa ei voi erottaa toiminnasta. Siksi kaiken suunnittelumme keskiössä on ihminen ja äärimmäisen monimutkainen ilmiö nimeltä kokemus. Autamme kestäviin arvoihin nojaten työ- ja asiakasympäristöjen suunnittelussa sekä tulevaisuuteen tähyävien vastuullisten konseptien muotoilussa. Muotoilun ketterien työkalujen ja uusimman tutkimustiedon avulla tehdään onnistuneita projekteja, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja valloittavia kokemuksia.  

 

” Work with (human) nature,
not against it ”

Muotoilukompassimme

Kestävää ja luonnollista muotoilua

Kestävän ja luonnollisen muotoilun perustana on ihminen – biologiamme sanelee millaiset tilat ja kokemukset ovat meille miellyttäviä ja hyvinvointia tukevia. Uskomme, että vain tällaisten tilojen tilojen suunnittelu on kannattavaa ja kestävää.

Vuosien työn tuloksena olemme kiteyttäneet tämän monimutkaisen kokonaisuuden ja biofilisen suunnittelun periaatteet muotoilukompassiksi, joka ohjaa jokaista projektia ja suunnitteluvalintaamme. Kompassi sisältää noin sata elementtiä kuudessa eri kategoriassa ja päivittyy jatkuvasti uusimman tutkimustiedon valossa.

Tutkittuun tietoon ja metsästäjä/keräilijä-biologiaamme nojaavat suunnitteluratkaisut eivät vanhene heti huomenna ja tarjoavat asiakkaillemme ja kumppaneillemme mahdollisuuden erottua kestävien ja vastuullisten käyttäjäympäristöjen edelläkävijänä.

WHY

Mikä meitä draivaa?

Muotoilulla muutetaan maailmaa ja rakennetaan kestävää hyvinvointia – kehitetään entistä vastuullisempia ratkaisuja, parempaa työtä, arkea ja elämää. Tarvitaan vain kykyä nähdä uusia mahdollisuuksia ja rohkeutta haastaa totuttua. Tehdäänkö yhdessä jotakin merkittävää?

 

HOW

Kuinka se tehdään?

Yhdistämällä kestävät arvot, uusin tutkimustieto, vahva kokemus ja muotoilun ketterät metodit  luodaan tulevaisuuskestäviä palvelu- ja työympäristöjä, jotka tukevat terveyttä, hyvinvointia ja vahvistavat yhteisöllisyyttä. Tällä työkalupakilla päästään poluille, joita ei vielä ole tallattu.

 

WOW

Kestävien arvojen supervoimiamme ovat 

° Flowork®-työympäristömuotoilu
° Kestävä sisustusarkkitehtuuri
° Kokemusmuotoilu ja konseptointi
° Kalustemuotoilu

 

 

Kestävän muotoilun palvelumme

Flowork® // Työympäristömuotoilu

Flowork® // Työympäristömuotoilu

Flowork® on työympäristön hyvinvoinnin vallankumous, jonka avulla rakennamme (tulevaisuus)kestäviä, luonnollisia ja biologiallemme optimoituja hybridityöympäristöjä. Flowork®-työympäristömuotoilu -sivustolla voit tutustua syvemmin mistä siinä on kyse ja kuinka voimme auttaa työympäristön murroksessa.

Flowork® taipuu työympäristön muutosvision kirkastamiseen, ketteriin työympäristökokeiluihin ja kokonaisvaltaisiin muutoshankkeisiin:

Flowork® Modules 
– Flowork® Roadmap
– Flowork® Layout
– Flowork® Tilamoduulit

Flowork® Lab
Toimitila- ja työkulttuurilabit

Flowork® Project
Työympäristömuutokset ja Coworking-tilat
– Työympäristöselvitys,  työympäristökehittäminen ja toteutus
-Muutosprojektinjohto

Kestävä sisustusarkkitehtuuri // Suunnittelu ja konsultointi

Sisustusarkkitehtuuri

Olemme erikoistuneet luonnollisiin ja hyvinvointia tukeviin tiloihin. 
Konsultoimme ja toimimme kumppanina mm. rakennuttajille, kiinteistönomistajille ja muille suunnittelijoille, jotka ovat kestävien arvojen edelläkävijöitä.

Olemme kiteyttäneet uusimpaan tutkimustietoon perustuvan ”Kestävän ja luonnollisen muotoilun kompassin”, joka ohjaa jokaista suunnitteluvalintaa.

Suunnittelussamme tinkimätön visuaalisuus ja toimivuus yhdistyvät kestäviin arvoihin. Suunnittelun kohteena voi olla tila kuin tila: uudis-/puurakentamiskohde, taloyhtiön etätyötila, coworking-tila tai vaikkapa hotelli ja ravintola. Voimme tehdä yhdessä kokonaisvaltaisia projekteja tai yksittäisiä osa-alueita:

// Tilakonseptit ja luonnossuunnitelmat

// Layoutit ja tilankäyttösuunnitelmat

// Materiaali- ja värisuunnitelmat

// Valaistus ja/tai akustiikka

// 3D-visualisointi

// Projektinjohto

Kokemusmuotoilu // Konseptointi // Kalustemuotoilu

Kokemusmuotoilu // Konseptointi // Kalustemuotoilu

Kokemusmuotoilu

Palvelumuotoilun työkalujen avulla voidaan kehittää vaikuttavia (asiakas)kokemuksia erilaisissa fyysisissä toimintaympäristöissä. Kestäviin arvoihin perustuva kokemuspolku ja/tai palvelupolku sopii aina hotelleista ja ravintoloista prosessien muotoiluun.

Kestävät konseptit

Ennakoimaton tulevaisuus ja nopeasti muuttuva maailma tarvitsee vastuullisia ja kestäviin arvoihin pohjautuvia uusia toimintamalleja ja konsepteja. Muotoilun työkalujen avulla prosessi on selkeä ja ketterä: uutta ideaa voidaan testata ennen isojen päätösten tekemistä.

Kalustemuotoilu

Olemme erikoistuneet muuttuneisiin hybridityöympäristöihin ja niiden kalusteratkaisuihin: suunnitelleet kalusteita asiakkaidemme tarpeisiin, kolunneet kalustetarjonnan ja nähneet mitä puuttuu. Haluamme olla kehittämässä uusia, innovatiivisia kalusteratkaisuja, joilla voidaan parantaa hyvinvointia, työtehoa ja työympäristöjen houkuttelevuutta.

Asiakkaitamme

 

flowork_työympäristöt_firstbeat

Onko yritykselläsi tarvetta kestävän ja luonnollisen muotoilun osaamiselle?

Sisustusarkkitehtuuria, työympäristö-, tuote- tai kokemusmuotoilua? Vai kenties jotakin muuta, josta haluaisit sparrata kanssamme? Ota yhteyttä ja jutellaan yhteistyömahdollisuuksista!

Voit myös varata ajan maksuttomaan tapaamiseen tästä.

Muotoilutoimisto Nuan Oy
hello@nuan.fi // p. 040 9667216
Y-tunnus: 2856373-7

Back To Top