sisustussuunnittelija, jyväskylä, työympäristöt, muotoilutoimisto, konseptisuunnittelu, valaistussuunnittelu, ekologinensisustussuunnittelija, jyväskylä, työympäristöt, kestävä tilasuunnittelu, 3D-visualisointi, käyttäjälähtöinen suunnittelusisustussuunnittelija, jyväskylä, työympäristöt, muotoilutoimisto, konseptisuunnittelu, valaistussuunnittelu, ekologinensisustussuunnittelija, jyväskylä, työympäristöt, muotoilutoimisto, konseptisuunnittelu, valaistussuunnittelu, ekologinen

Anniina Nurmi

Palvelumuotoilua ja kestäviä vaatteita

 

HAASTE

Miten rakentaa palvelu, joka saa ihmiset vuokraamaan vaatteensa ostamisen sijaan ja kääntää koko retail-vaatebisneksen ympäri?

Miten siirrytään omistajuudesta lainaamiskulttuuriin?

 

RATKAISUMME

Järjestimme Anniina Nurmelle tiimeineen palvelumuotoilutyöpajoja, joissa kehitimme erilaisia palvelumalleja tulevaa Rins and Repeat vaatevuokraus-pilotointia varten. Suunnittelu keskittyi asiakaskokemusnäkökulman avaamiseen ja käyttäjäpolun eri vaiheiden kirkastamiseen.

Osallistavat työpajat ja käyttäjäpolun visualisointi auttoivat hahmottamaan monimutkaista palvelukokonaisuutta sekä nostivat esiin kehitystä vaativat osa-alueet.